แหล่งเงินทุนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด

ประมาณร้อยละ 77.5 ของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีหนี้สินและร้อยละ 53 ยอมรับว่าตกอยู่ในการชำระคืนผลการสำรวจโดย Bansomdej Poll ร่วมกับนิตยสาร Chaladsue ของ Foundation for Consumers (FFC) เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,171 คนในวันที่ 24-28 สิงหาคมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีหนี้สินจำนวนมาก

ถึงขนาดนั้นมีหนี้สินก่อนปีนี้ร้อยละ 37.6 เป็นหนี้ที่อยู่อาศัยตามด้วยการชำระหนี้รถยนต์ร้อยละ 28.2 เงินให้กู้ยืม (18.8) และเงินให้กู้ยืมกับธนาคาร (ร้อยละ 17) แหล่งเงินทุนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือธนาคารพาณิชย์ (36.4%) บริษัท เงินทุน / ลีสซิ่ง (16.7%) และเงินกู้ฉลาม (15.3%) นายสิงห์สิงห์ขจรผู้อำนวยการสำนักหักบัญชี Bansomdej Poll กล่าวในวันนี้ว่า ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องชำระหนี้อยู่ในวงเงิน 100,000 บาทในขณะที่ 30.6% เป็นหนี้ระหว่าง 100,000 – 500,000 บาทและ 17.4% ระหว่าง 500,000 – 1 ล้านบาท อีก 8.2% มีหนี้ระหว่าง 1 ล้านถึง 3 ล้านบาทลดลง 2.7% ระหว่าง 3 ล้าน – 5 ล้านบาทและ 1.1% เป็นหนี้เกินกว่า 5 ล้านบาท