บัญชีกระแสรายวันคืออะไร มีข้อดีอย่างไร

บัญชีกระแสรายวันคืออะไร มีข้อดีอย่างไร บัญชีกระแสรายวัน คือประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารประเภทหนึ่ง ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องประกอบกิจการต่างๆ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือพาณิชย์

โดยเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการเรื่องการเงินในเชิงธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างง่ายๆ รวมทั้งทำให้เราไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ โดยเฉพาะเวลาจะทำการโอนหรือจัดการด้านธุรกิจต่างๆ ด้วยวงเงินจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียน และใช้ออกเช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้ ซึ่งทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพียงส่วนที่เราเบิกเงินเกินเท่านั้น แต่เป็นประเภทบัญชีที่ไม่ได้รับดอกเบี้ย

ข้อดีของบัญชีกระแสรายวันมีอะไรบ้าง?

– มีความปลอดภัย เพราะไม่ต้องถือเงินสดจำนวนมากอยู่กับตัว โดยเป็นการสั่งจ่ายเช็คเพื่อนำไปขึ้นเงินกับทางธนาคาร ซึ่งสามารถให้พนักงานส่งเอกสารไปรับเช็คมาจากลูกค้าได้โดไม่ต้องกังวลหรือกลัวกับการโดนโกง เนื่องจากมีการระบุชื่อและขีดคร่อมบนเช็คไว้อยู่แล้ว
– มีความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อทำเรื่องขอเบิกเงิน หรือไปกดเงินยังตู้เอทีเอ็มบ่อยๆ
– สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในบริษัทหรือองค์กรได้ ส่วนมากมักนิยมใช้กันในบรรดาผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลาย อีกทั้งยังสามารถสั่งจ่ายเช็คได้ในวงเงินที่ไม่จำกัดอีกด้วย
– สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ทั้งผู้สั่งจ่ายเช็คและผู้รับเช็ค เป็นการสร้างเครดิตที่ดีอย่างหนึ่ง
– ช่วยให้การซื้อ-ขายที่เป็นเครดิตทำได้ง่ายขึ้น อย่างการออกเช็คสั่งจ่ายไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้งานได้มากขึ้น โดยหากงานไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้เราก็สามารถสั่งการอายัดเช็คได้ ทำให้เกิดการเจรจาก่อนสั่งจ่ายจริงได้อย่างง่าย
– สำหรับการค้ำประกันเงินกู้ อย่างเช่น กรณีหมุนเวียนเงินไม่ทัน หรือจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน สามารถขอกู้ยืมเงินสดพร้อมนำเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าไปเพื่อค้ำประกันไว้ก่อนก็นับเป็นอีกจุดเด่นของการฝากเงินแบบบัญชีกระแสรายวันนี้

ดังนั้น หากเรามีธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆ การฝากเงินแบบบัญชีกระแสรายวันเรียกว่าเหมาะมากๆ เพราะทั้งสะดวก ง่าย และมีความปลอดภัยสูงนั่นเอง